Nasze kujawsko-pomorskie

Rzeki, strugi, kanały

Czytaj więcej...
Brda. fot. W. Bykowski
Brda jest jednym z większych lewobrzeżnych dopływów dolnej Wisły. Jej długość wynosi 217 km, z czego 110,8 km leży w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Brda wypływa z Jeziora Smołowego położonego w środkowej części Pojezierza Bytowskiego w odległości kilku kilometrów na wschód od Miastka. Brda płynie w głębokiej dolinie i silnie meandruje. W okolicy miejscowości Piła-Młyn rzeka wpływa do Zbiornika Koronowskiego, który ma długość 36 km. Dalej na rzece znajdują się urządzenia piętrzące hydroelektrowni w Koronowie i Smukale oraz jazy na terenie miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Chełmiczanka. Ujście Chełmiczki do zatoki w Zarzeczewie. fot. A. Hermann

Chełmiczanka wypływa z jeziora Piaseczno, przepływa przez jeziora Ostrowite i Chełmica skąd kieruje się ku Wiśle. Całkowita długość wynosi rzeki 29 km. Zlewnia o powierzchni 110 km2 znajduje się w granicach byłego województwa włocławskiego.

R.G.

Czytaj więcej...
Drwęca. fot. W. Bykowski
Drwęca, licząca około 207 km rzeka, jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Źródła rzeki znajdują się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego u podnóża Wzgórz Dylewskich. Rzeka płynie przez Pojezierze Iławskie, dolinę Drwęcy i Kotlinę Toruńską do Wisły (ujście znajduje się w Złotorii k/Torunia). Dolina rzeki powstała w wyniku odprowadzania wód roztopowych lodowca fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia (ok. 15 tys. lat temu). Początkowo płynie jako mała struga w wąskim, długim na 8 km i głębokim na 20-30 m wąwozie zwanym Czarcim Jarem, przyjmując wiele drobnych dopływów.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Rzeczka Browina w Chełmnie. fot. A. Hermann
Fryba, zwana także Browiną, ma długość 44 km i jest prawym dopływem Wisły, do której uchodzi w rejonie Chełmna. Powierzchnia zlewni Fryby wynosi 351 km2. W górnym biegu ma charakter niewielkiego rowu i płynie w wąskiej, malowniczej dolinie. W zlewni Fryby znajduje się m.in. Jezioro Chełmżyńskie.

R.G.

Czytaj więcej...
Gardeja ujście Gardeji do Osy w Rogóźnie Zamku. fot. A. Hermann

Gardeja, nazywana również Gardęgą, a dawniej także Wardęgą, jest największym prawym dopływem Osy. Jej długość wynosi 51 km, z czego na powiat grudziądzki przypada 17,2 km. Rzeka bierze początek z połączenia małych cieków odwadniających północne otoczenie Jakubkowa Kisielickiego w gminie Kisielice (województwo warmińsko-mazurskie). Płynie w kierunku zachodnim przez Kisielice, opływa zarośnięte jezioro Łodygowskie wzdłuż jego północno-wschodniego brzegu na odcinku 3 km, w Trumiejach skręca na południowy-zachód i między Pawłowem i Szynwałdem trzykrotnie przecina granicę wojewódzką i powiatową.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Gąsawka. fot. W. Bykowski
Gąsawka jest jedną z głównych rzek Ziemi Pałuckiej. Źródła rzeki znajdują się w południowo-wschodniej części powiatu żnińskiego niedaleko wsi Drewno (przy trasie Gąsawa-Mogilno). Poza malowniczym krajobrazem osobliwością tego zakątka są małe wodospady, które tworzą się na urwistych zboczach w wielu miejscach głębokiej doliny. W najniższym poziomie doliny potok daje początek rzece Gąsawka kierującej się na północ. Spadek wody i jej ilość są tak znaczne, że do niedawna pracował tu młyn wodny, którego pozostałości są jeszcze do dziś widoczne w postaci stawu i wodospadu.

Z.M.

Czytaj więcej...
Rzeka Kamionka w Kamienicy. fot. A.Hermann
Kamionka jest prawostronnym, największym dopływem Brdy o długości około 72 km. Kamionka wpada do Brdy w jej dolnym odcinku, na 69 km (Jezioro Koronowskie). Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Kamionki wynosi około 495.5 km2. Rzeka wypływa w okolicy Nieżychowic, 7 km na południowy-zachód od Chojnic, na wysokości około 160 m n.p.m. Główne dopływy Kamionki to: Brzuchówka i Wytrych. Do większych jezior występujących na tym obszarze zaliczyć można jezioro Niwskie oraz Mochel.

R.G.

Czytaj więcej...
Kanał Bachorze. fot. A. Urbanski
Niegdyś była to spławna droga wodna łącząca Wisłę (poprzez Zgłowiączkę) w okolicach Włocławka i jezioro Gopło, a tym samym łącząca tereny dwóch zlewni Wisły i Odry. Ziemie państwa piastowskiego położone były w dorzeczu tych dwóch wielkich rzek, które stanowiły wtedy jedną z głównych wodnych dróg handlowych. Stąd decyzja o połączeniu tych dwóch systemów wodnych. Pogłębiono koryta tych płynących przez płaskie i bagniste Kujawy cieków, umożliwiając tym samym swobodną żeglugę.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Kanał Bydgoski w Występie. fot. A.Hermann
Kanał Bydgoski to sztuczna droga wodna łącząca Brdę z Notecią. Zasilanie kanału odbywa się poprzez cieki i potoki znajdujące się w Bydgoszczy, okolicach i dolinie bydgosko-nakielskiej oraz poprzez kanał prowadzący wody z Noteci. Długość Kanału Bydgoskiego wynosi 24,7 km, z czego do zlewni Odry należy 15,7 km, zaś 9 km do zlewni Wisły. Szerokość kanału wynosi 25 m, a w najwęższych odcinkach spada do 17 m. Różnica poziomów w kanale wynosi 22,5 m. Na kanale znajduje się 6 śluz: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki oraz Nakło Wschód. Wysokość spadów na śluzach wynosi od 1,81 m do 7,58 m.

Czytaj więcej...