Nasze kujawsko-pomorskie

Śnieżynka. fot. W. Bykowski
Śnieżynka. fot. W. Bykowski
Rezerwat florystyczny o powierzchni prawie 3 ha powstał w 1996 roku na terenie gminy Świecie. Rezerwat stanowi środkową część wąwozu rozcinającego pofałdowany teren Wysoczyzny Świeckiej. Dnem rezerwatu płynie strumyk, w którym zwalone pnie i konary drzew tworzą liczne zakola i spiętrzenia wody. Strome stoki wąwozu porastają drzewa liściaste, w tym: dęby, lipy, graby, wiązy i jesiony. W rezerwacie stwierdzono występowanie ponad 130 gatunków roślin naczyniowych. Tak znaczne bogactwo flory na niewielkim obszarze wynika z charakteru podłoża i zróżnicowania siedlisk w urozmaiconej konfiguracji terenu. W rezerwacie pełne zabezpieczenie znajduje znaczne w województwie kujawsko-pomorskim stanowisko śnieżyczki przebiśniegu.

R.G.