Nasze kujawsko-pomorskie

Rezerwat Jar Grądowy Cielęta od zachodu. fot.  A. Hermann
Rezerwat Jar Grądowy Cielęta od zachodu. fot. A. Hermann
Rezerwat leśny jest najmłodszy w powiecie brodnickim - powstał w 2003 roku. Celem ochrony są żyzne lasy liściaste z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami runa porastającymi zbocza i dno jaru ze źródliskami. Rezerwat obejmuje kompleks leśny porastający stromy i głęboki jar rozcinający krawędź wysoczyzny morenowej. Jego powierzchnia wynosi około 70 ha.

R.G.