Nasze kujawsko-pomorskie

Tążyna. fot. A.Urbański
Tążyna. fot. A.Urbański

Tążyna to lewobrzeżny dopływ Wisły (gmina Zakrzewo i Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski). Za początek rzeczki przyjmuje się ciek wypływający z terenu zabagnionego w okolicach wsi Gosławice (około 3,5 km na zachód od wsi Zakrzewo). Długość Tążyny wynosi około 35,5 km, a powierzchnia zlewni 417,3 km2. Do Wisły uchodzi w Otłoczynie (na 718 km biegu Wisły).

Główne dopływy zasilające swymi wodami Tążynę to: Kanał Parchański długości 28 km biorący początek w okolicach Szadłowic i Wierzbiczan w powiecie inowrocławskim oraz Mała Tążyna długości 21,3 km mająca swe źródła w okolicach Łowiczka. W okresie zaborów Tążyna była rzeką graniczną rozdzielającą zabór rosyjski od pruskiego. W pobliżu lewego brzegu rzeki znajduje się 11 niemieckich obiektów militarnych z okresu II wojny światowej świadczących o przygotowaniach do obrony tego terenu. Żelbetowe umocnienia zbudowano od Pieczeni (w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego) do wału przy ujściu do Wisły.

A.U.