Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Wieś leży w pobliżu Janowca na trasie do Żnina. Po raz pierwszy miejscowość wzmiankowana jest w 1136 r. w bulli papieża Innocentego II jako własność arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1298 r. Żerniki otrzymały prawa miejskie, które utraciły w 1848 r. Z pierwotnej zabudowy zachował się kwadratowy rynek.

Żerniki k. Janowca Wlkp. Fragment gotyckiego fresku w kościele Narodzenia NMP. fot. Włodzimierz Bykowski
Żerniki k. Janowca Wlkp. Fragment gotyckiego fresku w kościele Narodzenia NMP. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: Miejscowy kościół wybudowano w drugiej połowie XV w. Był on wielokrotnie przebudowywany. Tak więc obecnie, w gotyckiej niegdyś świątyni, silnie zaznaczają się elementy barokowe. Wewnątrz znajdują się bardzo cenne zabytkami sztuki sakralnej. Do najcenniejszych zaliczyć należy późnogotycką rzeźbę Chrystusa Frasobliwego z XVI w. Dzwonnica drewniana z XIX w. Pośrodku wsi okazały pomnik 5 ofiar faszyzmu - mieszkańców okolicznych wsi. W końcu XIX w. istniejący tu majątek rozparcelowała Pruska Komisja Kolonizacyjna, co spowodowało napływ żywiołu niemieckiego.

W sąsiednim Zrazimiu znajduje się opuszczony i zdewastowany kościół poewangelicki.

Z.M.