Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Pierwsza wiadomość o majątku rycerskim pochodzi z 1407 r., kiedy jego właścicielem był Kunz von der Damerau (z Dąbrówki). W 1414 r. wieś, która należała do Krzyżaków, została zniszczona w wyniku działań wojennych. Po II pokoju toruńskim była własnością króla w starostwie golubskim.

Pusta Dąbrówka. Dawny dwór. fot. A. Urbański
Pusta Dąbrówka. Dawny dwór. fot. A. Urbański
W 1526 r. król Zygmunt Stary nadał majątek Jerzemu Dąbrowskiemu. Po okresie wojen szwedzkich wieś była zniszczona i opustoszała, a starosta golubski w 1715 r. przekazał ją w dzierżawę Jerzemu Zdanieckiemu. W 1789 r. osada miała tylko 10 domów mieszkalnych. W drugiej połowie XVIII w. majątek w Pustej Dąbrówce stanowił własność Jana Lewald – Jezierskiego, a w XIX w. należał, m.in. do Mystkowskich, Pawłowskich, Czapskich i rodziny Hoge. W latach 1915–1939 dzierżawcą domeny brodnickiej, w skład której wchodziła Dąbrówka, był Andrzej Rzyski.

Obiekty krajoznawcze: We wsi znajduje się dwór z końca XIX w. w otoczeniu parku dworskiego z drugiej połowy XIX w., dawna kuźnia dworska z początku XX w. przeznaczona później na remizę strażacką oraz kapliczka przydrożna z XX w.

H.M.