Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Obiekty krajoznawcze: W parku krajobrazowym (1,8 ha) z połowy XIX w. znajduje się eklektyczny piętrowy dwór z około połowy XIX w. rozbudowany o wieżę i skrzydło zachodnie w końcu XIX w. Budynek jest murowany, otynkowany, na kamiennej podmurówce. Korpus główny jest prostokątny, piętrowy. Elewacja frontowa w części środkowej ma piętrowy portyk kolumnowy zamknięty balkonem. W parku stoi, wydobyty na polu pod wsią, granitowy głaz narzutowy o obwodzie 10,5 m, wys. 1,75 m i wadze 30 ton.

Wojnowo. Pałac otoczony parkiem krajobrazowym. fot. Włodzimierz Bykowski
Wojnowo. Pałac otoczony parkiem krajobrazowym. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: W parku krajobrazowym z połowy XIX w. (1,3 ha) ze starodrzewem (m.in. 9 lip drobnolistnych o obw. 348-250 cm) znajduje się murowany, tynkowany, piętrowy dwór z drugiej połowy XIX w. Budynek jest prostokątny, z lekko wysuniętym ryzalitem na osi, zwieńczonym trójkątnym szczytem, z wgłębnym portykiem kolumnowym w przyziemiu, kryty dachem czterospadowym. Własność Skarbu Państwa pod zarządem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy.

J.U.