Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miejscowość, dawniej znana jako Wielatowo, aż do zaborów w 1772 r. była własnością klasztoru w Trzemesznie. Parafia została założona na przełomie XII i XIII w. W 1247 r. nastąpiła lokacja wsi targowej na prawie średzkim potwierdzona później przez Przemysła II. Po 1368 r., a najpóźniej w 1388 r., Wylatowo uzyskało przywilej lokacji miasta na prawie średzkim. Mimo początkowego rozwoju, pod koniec XVI w. Wylatowo nabrało charakteru rolniczego. W miasteczku istniała szkoła parafialna. Brak rozwoju doprowadził do utraty praw miejskich w 1871 r. O miejskiej przeszłości Wylatowa świadczy jedynie czworoboczny rynek.

Wylatowo. Kościół św. Piotra i Pawła. fot. Włodzimierz Bykowski
Wylatowo. Kościół św. Piotra i Pawła. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: We wsi zachował się barokowy, drewniany kościół św. Piotra i Pawła, który postawiono w 1761 r. z fundacji Michała Kosmowskiego, opata klasztoru w Trzemesznie. Budynek posiada ciekawą bryłę z dwuwieżową fasadą. Trójnawowe wnętrze zdobią głównie elementy w stylu barokowym i rokokowym. W kościele zachowały się ponadto trzy późnogotyckie rzeźby, klasycystyczne organy oraz dwa obrazy z XIX wieku. Na przykościelnym cmentarzu stoi figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z 1879 r.

W.B.