Nasze kujawsko-pomorskie

Inowrocław - kościół Zwiastowania NMP
Inowrocław - kościół Zwiastowania NMP
Antoni Laubitz urodził się 7 czerwca 1861 r. w Pakości. Jego ojciec był właścicielem browaru i rolnikiem. Nauki pobierał w Inowrocławiu, Trzemesznie i Poznaniu, gdzie spotkał się z Janem Kasprowiczem. Studiował teologię na uniwersytecie w Würzburgu i w seminarium w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1888 r.,  po czym został wikarym w parafii św. Mikołaja w Inowrocławiu. Przyszły biskup szybko dał się poznać jako społecznik dbający o najuboższych, dzieci, wspierający projekty upiększania miasta.

Należał do wielu organizacji działających aktywnie w Inowrocławiu, część z nich założył sam, część – wspierał i współfinansował (Towarzystwo Robotników Katolickich, Towarzystwo Młodzieży im. św. Stanisława Kostki, Towarzystwo Rolnicze Inowrocławsko–Strzelińskie). Laubitz był współorganizatorem ważnego lokalnego czasopisma: „Dziennika Kujawskiego”, inicjatorem budowy pomnika św. Wojciecha, kościoła Zwiastowania NMP, kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także renowacji tzw. „Ruiny”, czyli kościoła Imienia Najświętszej Maryi Panny.

Przed wybuchem I wojny światowej angażował się w ruch spółdzielczy, działalność edukacyjną wśród rolników, sprzeciwiał się też ostro germanizacji prowadzonej przez władze niemieckie. Po 1915 r. wstąpił do konspiracji niepodległościowej, a w 1918 r. był członkiem Powiatowej Rady Ludowej. Podczas powstania wielkopolskiego opowiadał się za pokojowym porozumieniem z Niemcami i rokowaniami zakończonymi ustąpieniem zaborców. W niepodległej Polsce powierzono mu zadanie repolonizacji oświaty w powiatach: inowrocławskim, mogileńskim i strzeleńskim, inicjował również remonty i budowy kościołów, archidiecezjalnego muzeum  i biblioteki. W uznaniu swych zasług otrzymał tytuł honorowego obywatela Inowrocławia i Pakości.

Ksiądz Laubitz zdobywał kolejne godności i zaszczyty kościelne, w 1920 r. został proboszczem parafii archikatedralnej w Gnieźnie i prepozytem kapituły metropolitarnej oraz wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Cztery lata później otrzymał nominację na biskupa sufragana gnieźnieńskiego. Zmarł 17 maja 1939 r., pochowany został w katedrze w Gnieźnie.

Bogusław Bogucki

---

O fotografii: Inowrocław - kościół Zwiastowania NMP
Budowę inowrocławskiej świątyni imponującej rozmiarami i wysoką na 77 m wieżą rozpoczęto w 1898 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii farnej, Antoniego Laubitza. To jeden z największych katolickich kościołów zbudowanych w czasach zaborów na ziemiach regionu kujawsko-pomorskiego. Fot. Marcin Woźniak.