Nasze kujawsko-pomorskie

Ludwik Rydygier
Ludwik Rydygier
Ludwik Rydygier urodził się 21 sierpnia 1850 r. w Dusocinie koło Grudziądza. Pochodził z ziemiańskiej rodziny, edukację rozpoczął w progimnazjum Collegium Marianum w Pelplinie, następnie kształcił się w gimnazjach w Chojnicach i Chełmnie, na uniwersytecie w Berlinie, Strassburgu i Greifswaldzie. W 1873 r. zdobył dyplom lekarza, a w roku następnym doktorat z medycyny. Jeszcze w 1869 r. zmienił nazwisko z rodowego Riediger na Rydygier, akcentując w ten sposób swoją polskość. Po studiach pracował przez jakiś czas jako asystent w klinice w Greifswaldzie i szpitalu w Gdańsku, następnie zatrudniony został jako wykładowca w klinice chirurgicznej w Jenie. W 1879 r. osiadł ostatecznie w Chełmnie i założył własną prywatną klinikę.

 

Rydygier zasłynął jako wybitny chirurg, który jako jeden z pierwszych w świecie wykonał operację resekcji żołądka a także wiele innych operacji, których metody pozostały aktualne do dzisiaj i są stosowane w leczeniu chorób wewnętrznych, m.in. układu pokarmowego i serca.

 

Związany z Chełmnem lekarz cieszył się opinią doskonałego chirurga w całej ówczesnej Europie - nic dziwnego, że w 1887 r. zaproponowano mu objęcie katedry chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1898 r. kierownictwo podobnej katedry na Uniwersytecie Lwowskim, na którym kilka lat później (1901-1902) pełnił funkcję rektora.

Znany chirurg w czasie I wojny światowej stanął na czele wojskowego szpitala w Brnie niosąc bezpośrednią pomoc rannym żołnierzom i cywilom. W listopadzie 1918 r. w stopniu porucznika brał udział w obronie Lwowa przed Ukraińcami. Po uzyskaniu niepodległości, w czasie wojny z bolszewicką Rosją, kierował organizacją szpitali wojskowych. W ciągu swego życia odbierał wyróżnienia i honorowe tytuły od papieża, cesarza austro-węgierskiego i władz polskich. Zmarł 25 czerwca 1920 r. Pochowano go w kwaterze dowódców na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Ludwik Rydygier jest patronem wielu szkół i szpitali, również poza granicami regionu, z którego się wywodził.

Bogusław Bogucki

---

O fotografii: Ludwik Rydygier
Kopia obrazu Leona Wyczółkowskiego z 1897 r. przedstawiającego dra Ludwika Rydygiera wśród asystentów, mal. Mieczysław Szczęsny - ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie.