Nasze kujawsko-pomorskie

Dzieje Najnowsze

xx_wiek

Żydzi we włocławskim getcie (1940-1942). Fotografia ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Wraz z końcem pierwszej wojny światowej i powstaniem niepodległej Polski w latach 1918-1920 region kujawsko-pomorski po raz pierwszy od ponad 100 lat znalazł się w granicach jednego państwa. Odrodzona Rzeczpospolita stworzyła korzystne warunki dla swobodnego rozwoju polskiego społeczeństwa i niwelowania różnic gospodarczych między obszarami należącymi wcześniej do dwóch różnych państw – Rosji i Prus. Po krótkim dwudziestoleciu międzywojennym region znalazł się pod okupacją niemiecką. Tragicznym skutkiem rozpoczętej w 1939 r. drugiej wojny światowej były zniszczenia oraz masowe straty i przesiedlenia ludności, które w szczególny sposób dotknęły mieszkańców regionu. W nowej Polsce, rozwijającej się po 1945 r. w cieniu sowieckiego totalitaryzmu, obszar województwa kujawsko-pomorskiego stracił swój charakterystyczny dotąd pograniczny charakter. Podejmowane przez ludowe władze inwestycje gospodarcze szły w parze z rozwojem demograficznym miast i zacieraniem różnic między wschodnimi i zachodnimi obszarami regionu, który przez długi czas (1945-1975) funkcjonował w ramach jednego województwa bydgoskiego. Jego mieszkańcy nie chcieli się jednak pogodzić z ograniczeniami i represjami związanymi z narzuconym, komunistycznym ustrojem kraju, któremu sprzeciwili się otwarcie w latach 80-tych XX wieku. Wywalczona wówczas wolność przyniosła szereg reform - ważne miejsce wśród nich zajmowała reforma samorządowa z 1999 r., która powołała do życia województwo kujawsko-pomorskie.

Michał Targowski