Nasze kujawsko-pomorskie

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się wiele bardzo ciekawych obiektów sakralnych reprezentujących różne style architektoniczne i mających za sobą bardzo bogate dziedzictwo kulturowe. Możemy zapoznać się z architekturą wczesnoromańska, romańską, gotycką, renesansową, barokową, klasycystyczną czy nowoczesną i współczesną. Do poznania dziejów zapraszają zespoły klasztorne, kościoły murowane, kościoły drewniane oraz sanktuaria i cmentarze. Wiele z naszych kościołów to zabytki, które pojawiają się na kartach historii, sztuki i kultury Polski i Europy. Mogą stanowić wzorcowe przykłady dla historyków sztuki. Wiele jest też obiektów mniej znanych, dotarcie do których wymaga trochę wysiłku. Można wykorzystać wygodny pociąg czy samochód, ale ciekawiej jest czasem odkryć ciekawe kościoły rowerem lub nawet pielgrzymując do nich pieszo. Większość budynków sakralnych to nie tylko prawdziwa lekcja stylów architektonicznych. Kościoły i klasztory to prawdziwe „Arki Noego” niosące w sobie pamięć licznych pokoleń. Pełne są wyposażenia fundowanego przez pobożnych mieszkańców. Tych najznamienitszych i najzamożniejszych często upamiętniają liczne epitafia, pomniki nagrobne czy portrety trumienne. To arki niosące w swych murach tysiące westchnień, radości i dążenia tego, co pozaziemskie. Warto dotrzeć do klasztorów w Mogilnie, Chełmnie i Toruniu, by doświadczyć panującej tam ciszy i spokoju. Świątynie romańskiego Strzelna i gotyckiego Torunia pozwolą poznać liczne rzeźby, freski, czasem gotyckie płyty nagrobne czy barokowe, pełne przepychu ołtarze. Uwagę zwracają urokliwe, otoczone cmentarzami wiejskie kościółki, które przyciągają gotycką architekturą lub piękną ciesiółką. Niektóre więźby dachowe liczą sobie setki lat! Warto odwiedzać cmentarze, bowiem nie tylko pozwalają spojrzeć wyraźniej na priorytety własnego życia (Hic transit gloria mundi), ale przede wszystkim zobaczyć ciekawe nagrobki tych, którzy przed nami pracowali dla lokalnych społeczności, walczyli o naszą wolność, ginęli w powstaniach i podczas wojen światowych. Na koniec trafimy do sanktuariów, w których usłyszymy szepty setek modlitw zanoszonych przez ludzi w potrzebie, doświadczających wielu cierpień, ale też i wielu radości. Zabytki sakralne naszego województwa to nie tylko obiekty z odległej przeszłości, to także miejsca, gdzie możemy spotkać się ze wszystkimi mieszkańcami naszego regionu.

Piotr Birecki