Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miejscowość leżąca około 14 km na południowy-wschód od Aleksandrowa Kujawskiego należy do najstarszych wsi na Kujawach Wschodnich. Pierwsza wzmianka o istniejącej tu osadzie pochodzi z 1136 r.

Zbrachlin. Kościół parafialny. fot. A. Urbański
Zbrachlin. Kościół parafialny. fot. A. Urbański
Wówczas Zbrachlin podlegał biskupom gnieźnieńskim. W roku 1325 wieś występuje w dokumentach jako własność diakonatu włocławskiego. Zapewne istniała już wówczas parafia i świątynia. Niestety, nie ma na ten temat wiarygodnych informacji. Z inicjatywy Andrzeja Duchnickiego, archidiakona katedry włocławskiej, w 1566 r. zbudowano murowaną świątynię i plebanię. Była to budowla gotycko-renesansowa. W 1584 r., podczas pogrzebu 11-letniego syna właściciela wsi, którym był wówczas Bartłomiej Waganiecki, sprowadzono do wygłoszenia mowy pogrzebowej pastora – kalwina z Kościelnej Wsi. Wybuchły zamieszki, świątynię sprofanowano. Zły stan budowli spowodował, że rozebrano ją w 1899 r., a na jej miejscu zbudowano nową, murowaną, neogotycką, istniejącą do czasów współczesnych. Budowa linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej w 1862 r. (stację zlokalizowano w pobliskim Wagańcu) w znaczący sposób przyczyniła się do ożywienia gospodarczego wsi.

Obiekty krajoznawcze: We wsi znajduje się XIX-wieczny neogotycki kościół.

A.U.