Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miejscowość leży 2 km od Kcyni w kierunku Nakła. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1394 r. Wiadomo, że była siedzibą rodu Pałuków. Niegdyś Tupadły były przedmieściem Kcyni i do XVI w. mylono je z tym miasteczkiem. Ostatnim właścicielem wsi do 1939 r. był Georg Buse.

Tupadły. Pałac. fot. A. Hermann
Tupadły. Pałac. fot. A. Hermann

Obiekty krajoznawcze: We wsi znajduje się dwór z drugiej połowy XIX w. o wyraźnych cechach klasycystycznych. Budynek jest murowany z cegły, otynkowany, parterowy na sklepionych piwnicach, budowany na planie wydłużonego prostokąta z dwoma piętrowymi ryzalitami po bokach. Z części środkowej wychodzi taras. Ryzality nie są jednakowej wysokości, każdy zwieńczony jest trójkątnym szczytem, a okna ujęte są pilastrami. W elewacji wschodniej znajduje się weranda z tarasem ozdobionym żeliwną balustradą. Dachy dworu są dwuspadowe i kryte dachówką. Do głównego wejścia prowadzi aleja dojazdowa, zaś na podwórzu gospodarczym znajduje się niewielki staw. Za dworem znajduje się blisko hektarowy park okolony aleją lipową. Od strony ogrodu rozciąga się rozległa polana, na której rośnie 300-letnia lipa drobnolistna. Wśród otaczającej park zieleni znajduje się kilkadziesiąt starych drzew: lipy, kasztanowce i jesiony. Park znajduje się w krajowym spisie Zabytkowych Parków i Ogrodów. Obecnie majątek użytkowany jest przez spółkę pracowniczą. W polu, w odległości 1,5 km na zachód od Tupadł, stoją dwa wiekowe dęby: Adam i Ewa o obwodzie 600 i 570 cm.

Z.M.