Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miejscowość wymieniona jest w dokumencie lokacyjnym z 1299 r. jako miasto, własność Rynarzewskich z rodu Pałuków. Właścicielami miasta byli, m. in. Grzymalici, Czarnkowscy, Gębiccy i Skórzewscy. Pierwsza parafia erygowana została przed 1299 r. W 1934 r. Rynarzewo utraciło prawa miejskie.

Rynarzewo. Neobarokowy kościół św. Katarzyny. fot. Włodzimierz Bykowski
Rynarzewo. Neobarokowy kościół św. Katarzyny. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: Czworoboczny obszerny rynek i miejska zabudowa przyległych ulic jest pozostałością dawnego miasta. Pośrodku rynku stoi neogotycki poewangelicki kościół z 1843 r. z czerwonej cegły. Drugi, neobarokowy kościół św. Katarzyny, który znajduje się przy ulicy szkolnej, zbudowany został w 1913 r. na miejscu poprzednich świątyń. W budynku znajdują się dwa zabytkowe dzwony z innych kościołów: mniejszy z 1659 r., a większy z 1734 r. Na plebani przechowywany jest barokowy hebanowy krucyfiks z XVIII w. Podczas Powstania Wielkopolskiego, od 13 do18 stycznia 1919 r., pod Rynarzewem toczyły się zacięte walki z oddziałami niemieckimi. Na cmentarzu znajdują się groby 16 poległych powstańców wielkopolskich i 17 Polaków zamordowanych przez hitlerowców w 1939r.

Za Rynarzewem przy szosie na Bydgoszcz, w miejscowości Zamość stoi artystycznie wykonany Pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Z.M.