Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Obiekty krajoznawcze: W parku krajobrazowym (2,8 ha) znajduje się późnoklasycystyczny, murowany, tynkowany dwór z połowy XIX w. wzniesiony na rzucie prostokąta w 1850 r. Korpus główny jest parterowy, z piętrową częścią środkową zakończoną trójkątnym szczytem i boczną piętrową przybudówką z 1885 r. Własność Fundacji KUL.

Osówiec. Dwór. fot. A.Hermann
Osówiec. Dwór. fot. A.Hermann

Przy szosie z Mroczy do Bydgoszczy znajduje się północny fragment odcinka Osowiec – Kruszyn - rozbudowanej linii umocnień polowych przedmościa bydgoskiego ciągnącej się łukiem od Górnego Kanału Noteckiego (w miejscu połączenia z Kanałem Bydgoskim pod Kruszynem) do Brdy i dalej do Wisły. Składała się ona z zespołu obiektów mających stanowić osłonę miasta przed atakiem wojsk niemieckich. Głównie ufortyfikowano odcinek położony pomiędzy obu wsiami. 3 IX 1939 r. przedmoście zaatakowały od zachodu jednostki niemieckiej 50 Dyw. Piech. pod dowództwem gen. por. Sorsche, a od północy 3 Dyw. Piech. dowodzonej przez gen. mjr Lichela, które usiłowały też opanować most pod Łącznicą na północ od Koronowa. Niemcy nie zdołali przełamać polskiej obrony i ponieśli duże straty wskutek ognia polskiej artylerii i broni maszynowej.

J.U.