Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

W 1222 r. książę Konrad Mazowiecki przekazał dawny gród Ostrowith biskupowi pruskiemu, Chrystianowi. W latach 1230–1231 biskup przekazał wieś Krzyżakom, a ci z kolei pomiędzy 1246 a 1252 r. sprzedali ją biskupowi kujawskiemu, Michałowi. W 1293 r. kompleks dóbr golubsko-ostrowickich biskup kujawski ponownie przekazał zakonowi krzyżackiemu. W 1450 r. dobra lenne w Ostrowitem należały do rycerza Hannosa, który trzy lata później został zamordowany przez Ambrożego z Kowalewa. Po II pokoju toruńskim wieś znalazła się w starostwie golubskim. Podczas potopu szwedzkiego 1655–1659 została zniszczona i spalona. W 1772 r. największą część Ostrowitego posiadał Antoni Tokarski. W 1837 r. majątek nabył Albrecht Freudenfeld, a po 1864 r. przeszedł on w ręce Floriana Gołkowskiego. W 1901 r. majątek przejął Gościński, który odsprzedał go Engelmannowi, a ten z kolei Królewsko-Pruskiej Komisji Osiedleńczej.

Ostrowite k. Golubia-Dobrzynia. Wnętrze gotyckiego kościoła św. Marii Magdaleny. fot. Włodzimierz Bykowski
Ostrowite k. Golubia-Dobrzynia. Wnętrze gotyckiego kościoła św. Marii Magdaleny. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: We wsi znajduje się dwór z 1880 r. w otoczeniu parku z drugiej połowy XVIII w., w którym znajdują się pomniki przyrody. Poza tym zachowały się: gotycki kościół św. Marii Magdaleny z końca XIII w., poewangelicki kościół z drugiej połowy XIX w., budynek dawnego zajazdu z drugiej połowy XIX w., cmentarze: rzymsko-katolicki oraz dwa ewangelickie z drugiej połowy XIX w.

H.M.