Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miejscowość pierwszy raz została wymieniona w 1381 r. pod nazwą Griffen jako folwark krzyżacki należący do komturii i później prokuratorii unisławskiej, a w latach 1400–1438 do komturii starogrodzkiej. W 1454 r. na początku wojny trzynastoletniej jeden z przywódców Związku Pruskiego i wodzów w tej wojnie, Jan Bażyński, przekazał Grzybno chełmińskiemu burmistrzowi, Piotrowi Bischofsheimowi, za 400 złotych węgierskich. Pieniądze potraktowano jako pożyczkę na wojnę, spłacaną rocznymi odpisami czynszu, aż do wyczerpania całej sumy. Kazimierz Jagiellończyk w 1472 r. postąpił tak samo, oddając wieś toruńskiemu rajcy, Janowi Truso. Aleksander Jagiellończyk w 1505 r. przyłączył Grzybno do dóbr stołowych biskupów chełmińskich z centrum w Starogrodzie, które to dobra po sekularyzacji w 1773 r. przypadły pruskiemu rządowi.

Grzybno. Gotycki kościół Michała Archanioła. fot. Włodzimierz Bykowski
Grzybno. Gotycki kościół Michała Archanioła. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: We wsi zachował się gotycki kościół parafialny p.w. Świętego Michała Archanioła z przełomu XIII⁄ XIV w. murowany z polnych kamieni z niewielkim udziałem cegły. W świątyni zachowała się schodkowa forma wschodniego szczytu, przesklepienie wnętrza drewnianą kolebką i ciekawa więźba dachowa z systemem ciesielskich znaków montażowych. Wieża kościelna w dolnej partii zbudowana z kamienia kryje gotyckie schody w grubości muru. We wnętrzu zachowała się granitowa kropielnica z czasów budowy świątyni. Ołtarz główny pochodzi z okresu manieryzmu i mieści malowany na desce obraz Matki Boskiej i Dzieciątko oraz trzy rzeźby św. Piotra, Pawła i Michała Archanioła, a antependium jest ozdobione kurdybanem z 1730 r. Dopełnieniem wnętrza są dwa rokokowe ołtarze boczne, barokowy krucyfiks na belce tęczowej z XVII w., wieloboczna ambona i organy na chórze muzycznym z XIX w. Tutaj w latach 1893 – 1914 proboszczem był ks. Stanisław Kujot, historyk Pomorza i Ziemi Chełmińskiej, współzałożyciel w 1875 r. Towarzystwa Naukowego w Toruniu i jego prezes w latach 1897 – 1914. Ks. S. Kujot zmarł w Grzybnie 5.12.1914 r. i jest pochowany na cmentarzu parafialnym.

AH.