Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Wieś wymieniona jest w dokumencie króla Kazimierza Wielkiego wydanym w 1367 r. dla rycerza Zbrosława z Wąpielska. W 1497 r. król Jan Olbracht skonfiskował część Wąpielska ówczesnemu właścicielowi, przekazując go w ręce Mikołaja Radzikowskiego herbu Ogończyk. W XVI w. wieś była własnością, m.in. Wąpielskich, Nałęczów i Chalińskich. W połowie XVIII w. przy wsi funkcjonowały dwa folwarki szlacheckie należące do Tarnowskich i Pleckich.

Wąpielsk. Dwór. fot. A.Hermann
Wąpielsk. Dwór. fot. A.Hermann

Na początku XIX w. w Wąpielsku nadal istniały dwa działy własnościowe: Przeciszewskich i Cissowskich. W pierwszej połowie XIX w. oba działy zostały wykupione przez Szymona Tabulskiego. Zadłużony majątek w 1849 r. nabył Walenty Siemiątkowski herbu Jastrzębiec, który w 1854 r. dokupił kolejny majątek - Radziki Duże. W okresie powstania styczniowego Siemiątkowski aktywnie wspierał jego uczestników. Ostatnim przedwojennym właścicielem majątku był Jerzy Siemiątkowski, działacz społeczny i polityczny. Zasiadał, m.in. w Senacie RP. Był także znanym i cenionym hodowcą koni angloarabskich. W 1928 r. gościł w majątku Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Obiekty krajoznawcze: W miejscowości znajduje się eklektyczny dwór z drugiej połowy XIX w., zbudowany dla Walentego Siemiątkowskiego, w otoczeniu parku krajobrazowego z okresu budowy dworu, w którym znajduje się 20 gatunków drzew. Warte uwagi są też: kapliczka Matki Boskiej z początku XX w. oraz dawny przystanek kolei wąskotorowej z lat 20-tych XX w.

H.M.