Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Rogowo. Kościół św. Doroty. fot. W. Bykowski
Rogowo. Kościół św. Doroty. fot. W. Bykowski
Miejscowość leży na wschód od przesmyku między dużymi jeziorami Zioło i Rogowskie, przez które przepływa rzeka Wełna. W XIII w. wieś stanowiła uposażenie szpitala kapituły gnieźnieńskiej. Od 1380 r. do końca XIX w. Rogowo posiadało prawa miejskie.

Pamiątką po miejskich czasach jest duży prostokątny rynek. Mieszkańcy brali liczny udział w walkach w okresie Wiosny Ludów oraz innych zrywach powstańczych.

Obiekty krajoznawcze: Na wschód od rynku, na przesmyku między jeziorami, wznosi się eklektyczny kościół zbudowany w latach 1828-31, nakryty sklepieniem ostrołukowym z lunetami. Wyposażenie wnętrza jest późnorenesansowe, m.in. ołtarz główny. Prawy boczny ołtarz o bardzo bogatej ornamentacji jest rokokowy. Przy kościele na cmentarzu znajdują mogiły dwóch powstańców wielkopolskich oraz ofiar terroru hitlerowskiego. Na cmentarzu przykościelnym stoi drewniana dzwonnica z XIX w. i neoklasycystyczny grobowiec rodziny Schedlin-Czarlińskich. W Rogowie znajduje się największy w Polsce park dinozaurów „Zaurolandia”.

Z.M.