Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Wieś położona jest na południowy zachód od Kruszwicy. Wzmiankowana była po raz pierwszy w dokumentach z 1325 r., w których była mowa o świętopietrzu należnemu Stolicy Apostolskiej. Parafia założona została prawdopodobnie około XII w. Od XIV do połowy XVI w. wymieniana była jako własność Polanowskich. Od 1560 r. wieś znalazła się w posiadaniu Jana Sierakowskiego, kasztelana lądzkiego. W pierwszej połowie XIX w. właścicielami Polanowic stała się rodzina Przybyszewskich, zaś w latach 1897-1944 majątek należał do rodu von Gierke. Po II wojnie światowej w miejscowości utworzono PGR.

Polanowice. Pałac. fot. Włodzimierz Bykowski
Polanowice. Pałac. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: Najstarszym zabytkiem Polanowic jest późnoklasycystyczny kościół św. Klemensa i św. Marka z 1838 r. Jest to budynek orientowany, ceglany i otynkowany o trójnawowym korpusie z kwadratową wieżą od zachodu. Wnętrze kryte jest stropem płaskim, zaś wyposażenie pochodzi z połowy XIX w. We wsi znajduje się również klasycystyczna plebania z pierwszej połowy XIX w. oraz eklektyczno-klasycystyczny pałac z przełomu XIX i XX w. Budynek posiada od frontu kolumnowy ganek zamknięty tarasem, nad którym znajduje się tympanon. Pośrodku dachu znajduje się kolista latarnia zwieńczona iglicą. Od południa do pałacu przylega pięcioboczna zamknięta przybudówka ogrodu zimowego. Pałac jest własnością prywatną. Opodal pałacu stoi oficyna z pierwszej połowy XIX w. przebudowana w następnym stuleciu z kolumnowym gankiem zamkniętym od frontu i tarasem. Obecnie jest to własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Pałac i oficynę otacza park krajobrazowy o urozmaiconym gatunkowo drzewostanie.

W. B.