Ciekawostki krajoznawcze

Obrowo (gm. Obrowo, pow. toruński)

Pierwsza wiadomość o wsi pochodzi z 1309 r., kiedy była własnością mieszczan toruńskich. W 1391 r. książę Władysław Opolczyk zastawił ją wielkiemu mistrzowi Konradowi von Wallenrode część ziemi dobrzyńskiej z wioskami: Gumowo, Krobia, Nowa Wieś, Obrowo, Silno i Złotoria. Rok później Opolczyk zastawił Krzyżakom całą ziemię dobrzyńską, którą król Władysław Jagiełło odzyskał w 1405 r. W 1564 r. w okresie Polski szlacheckiej większa część Obrowa znajdowała się w rękach Mikołaja Działyńskiego. W 1633 r. bracia Łubieńscy, biskup płocki Stanisław i biskup kujawski Maciej, uzgodnili pomiędzy sobą granice diecezji. Ustalili, że parafia w Ciechocinie, Dobrzejewicach, Nowogródku i Złotorii będą należały do diecezji kujawskiej, a parafie w Łążynie, Obrowie i Osieku nad Wisłą do diecezji płockiej. Regulacja granic diecezji została zatwierdzona bullą przez papieża Urbana VIII w 1639 r. Około 1673 r. właścicielem wsi był Szymon Tarnowski, herbu Rola.

Obrowo. Dwór (obecnie Urząd Gminy). fot. A.Hermann

Do połowy XVIII w. wieś należała do Nałęczów - najpierw w 1708 r. Jana, a następnie Kazimierza. Około połowy XVIII w. drogą koligacji rodzinnych majątek przeszedł do Romockich. W 1761 r. dziedzicem Obrowa był Jan Romocki, po którego śmierci w 1808 r. majątek odziedziczył syn, Hieronim. Romoccy oprócz Obrowa posiadali Zębówiec, Bartoszewo, Mniszek oraz Skrzypkowo. Epidemia cholery, która nawiedziła ziemię dobrzyńską w 1831 r., spowodowała duże straty wśród mieszkańców. Od 1844 r. majątek obrowski dziedziczył Ignacy Romocki, syn Hieronima. W latach 1866–1880 z Osieka nad Wisłą przeniesiono do Obrowa siedzibę gminy. W tym czasie majątek znajdował się w rękach rodziny Ramlau, a następnie Rudowskich. Po 1896 r. miejscowość stanowiła własność Romana Góreckiego, który w 1898 r. przebudował dwór. W 1929 r. majątek obejmował łącznie 1087ha powierzchni. Po śmierci Romana Góreckiego właścicielem został jego syn, Marian. We wrześniu 1939 r., wraz z innymi przedstawicielami ziemiaństwa dobrzyńskiego, został aresztowany przez Niemców i wywieziony w okolice Królewca. Na przełomie lat 1939 i 1940 zginął, prawdopodobnie, zamordowany przez hitlerowców. W dawnej siedzibie ziemiańskiej znajduje się Urząd Gminy Obrowo.

Obiekty krajoznawcze: We wsi znajduje się klasycystyczny dwór z przełomu XVIII/XIX w. oraz częściowo zachowany park dworski z końca XIX w. Podczas pobytu wakacyjnego w Szafarnii w 1824 r. młody Fryderyk Chopin, wziął udział w „okrężnym” (ówczesnych dożynkach). Na pamiątkę tego wydarzenia ufundowana została pamiątkowa tablica, którą umieszczono na elewacji frontowej dworu.

H.M.

Drukuj Email