Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miejscowość, jako osada rycerska, wymieniona była w dokumentach z 1288r ., a prawa miejskie otrzymała w 1393 r. dzięki staraniom właściciela, Arnolda z Wałdowa.

Mrocza. Kościół św. Mikołaja. fot. Włodzimierz Bykowski
Mrocza. Kościół św. Mikołaja. fot. Włodzimierz Bykowski
W końcu XVI w. miasto było własnością wojewody pomorskiego, Krzysztofa Kostki, w XVII w. Garczyńskich i Działyńskich, a w czasie I rozbioru Małachowskich.

W czasie wojen szwedzkich Mrocza poniosła wielkie straty i długo nie mogła podnieść się z upadku. Ponowny rozwój miasta związany był z uruchomieniem Kanału Bydgoskiego w 1774 r., budową linii kolejowej w 1851 r. i budową szosy Berlin – Bydgoszcz - Królewiec. Pod koniec XIX w. i na początku XX Mrocza, obok Nakła, była najbardziej rozwiniętym miastem Krajny.

 

Obiekty krajoznawcze: Miasto zachowało regularne rozplanowanie, którego ośrodkiem jest kwadratowy rynek. Zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja postawiono w XIV w. Obecną świątynię wzniesiono w 1942 r. w stylu neogotyckim. Jest to kościół murowany, trójnawowy z wyposażeniem wnętrza pochodzącym z poprzednich obiektów sakralnych, w większości w stylu barokowym. W zabudowie miasta przeważają domy z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. Wśród nich znajduje się też jednak kilka starszych domów wybudowanych na początku wieku XIX, m. in. obiekty o drewnianej konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą.

 

Z.M.