Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miasto leży nad Jeziorem Pakoskim. Świadectwem wczesnego osadnictwa na tym terenie są ślady wału grodowego. Miejscowość była wzmiankowana po raz pierwszy w 1526 r. jako wieś szlachecka. Rozwój miejscowości w XIX w. wiązał się z powstaniem linii kolejowej i cukrowni. Przełomowym momentem w historii Janikowa było wybudowanie w 1950 r. największego w Polsce kombinatu sodowego. W 1962 r. uzyskało ono prawa miejskie. Północną część miasta stanowi dawna wieś Ostrowo wymieniana pierwszy raz w 1362 r. W 1583 r. która była własnością Jana Ostrowskiego i Stanisława Podlewskiego, a od połowy XIX w. rodziny Mittelstaedtów.

Janikowo. Kościół św. Jana Chrzciciela. fot. Włodzimierz Bykowski
Janikowo. Kościół św. Jana Chrzciciela. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: Główny zabytek Janikowa stoi na terenie dawnej wsi Ostrowo. Jest nim gotycki kościół św. Jana Chrzciciela z 1460 r. ufundowany przez Bogusława z Oporowa i rozbudowany w 1840 r. przez dodanie wieży i zakrystii. Budowla jest późnogotycka, zwrócona na południe, z bardzo krótką nawą. Wnętrze posiada wystrój barokowy z XVIII w. Ponadto w dzielnicy stoi eklektyczny dwór z XIX w. otoczony niewielkim parkiem krajobrazowym z pierwszej połowy XIX w. opadającym w stronę Jez. Pakoskigo.

W.B.