Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miasto położone jest we wschodniej części powiatu i należy do najmniejszych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Z racji swego położenia i bogatej historii jest chętnie odwiedzane przez turystów. Rodowód Górzna sięga okresu wczesnośredniowiecznego, kiedy na wzgórzu zwanym Bocianiec funkcjonowało grodzisko. Na jego terenie zbudowano Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga”.

Górzno. Kościół parafialny. fot. A. Urbański
Górzno. Kościół parafialny. fot. A. Urbański

Gród otoczony był wałem i fosą, a od wschodu jego teren stromo opadał ku jeziorom przedzielonych wąskim przesmykiem (obecnie jezioro Górznieńskie i Młyńskie). Gród przypuszczalnie często był szturmowany przez plemiona pogańskich Prusów, Sasinów czy Litwinów. W 1325 biskup płocki Florian utworzył tu parafię, przekazując zarządzanie nią Kanonikom Regularnym Stróżom Grobu Jerozolimskiego, zwanych potocznie „miechowitami”. Dwa lata później, w 1327 r., Górzno uzyskało prawa miejskie. Archiwalne dokumenty informują, że w okresie średniowiecza istniał w mieście zamek biskupi, lecz obecnie nie ma po nim śladu (znajdował się na wschód od świątyni stoku stromo opadającym ku jeziorom). Najstarsza informacja o świątyni pochodzi z 1385 r. Kościół był niszczony trzykrotnie: przez pożar w roku 1443, podczas wojen szwedzkich w 1628 r. i ostatni raz w 1762 r. W 1773 tragiczny pożar strawił miasto. W wyniku tego wydarzenia Górzno straciło prawa miejskie odzyskane w 1833 r. Prace przy wznoszeniu obecnej świątyni rozpoczęto w roku 1765 r. staraniem proboszcza, A. Januszewskiego. Od 1830 r., kiedy zmarł ostatni górznieński miechowita, proboszcz Eustachy Caliński, parafia przeszła w posiadanie księży diecezjalnych.

Obiekty krajoznawcze: W mieście zachował się kościół z XVIII w. Na terenie dawnego grodziska funkcjonuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga”.

A.U.