Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Wieś położona jest na pograniczu Kujaw i Mazowsza, wśród lasów, w pobliżu niewielkiego jeziora o tej samej nazwie, około 15 km na wschód od Kowala, na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Czarne. Drewniany Dwór. fot. A. Urbański
Czarne. Drewniany Dwór. fot. A. Urbański
W XIX w. wieś należała do rodziny Kretkowskich z Więsławic, a pod koniec tegoż stulecia, dzięki małżeństwu Bronisławy Kretkowskiej z Zygmuntem Mierosławskim, przeszła ręce Mierosławskich. Ostatnimi właścicielami majątku Czarne, do którego w okresie międzywojennym należały przede wszystkim duże obszary leśne, byli bracia Bronisław i Zygmunt Mierosławscy.

Obiekty krajoznawcze: Otoczenie wsi to lasy, jeziora, teren parku krajobrazowego. W miejscowości znajduje się zespół dworski z XIX i z początku XX w., w skład którego wchodzi drewniany dwór z XIX w., rozbudowywany w końcu tego stulecia i około 1920 r. (obecnie pod zarządem Leśnictwa Czarne, dostęp ograniczony) oraz budynki gospodarcze z początku XX w., m.in. spichrz i obora. Wokół dworu znajdują się pozostałości dawnego parku krajobrazowego.

H.W.