Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Pierwsza wiadomości o osadzie pochodzi z dokumentu książąt dobrzyńskich, Bolesława i Władysława, wystawionego w 1307 r. W 1497 r. część wsi należącą do Mateusza Brzuskiego skonfiskowano za niestawiennictwo podczas wyprawy wojennej na Mołdawię. Część tę otrzymał Mikołaj Radzikowski z Radzików. Około 1564 r. część wsi oraz karczma znajdowała się w rękach Bartłomieja Kiełpińskiego.

Brzuze. Jezioro Brzuskie. fot. A. Hermann
Brzuze. Jezioro Brzuskie. fot. A. Hermann

Pod koniec XVII w. właścicielami wsi byli: Dobrscy, Brzoski oraz Dąbrowski. W pierwszej połowie XVIII w. stanowiła własność Kazimierza Rościszewskiego, a od 1762 r. Jana Przeciszewskiego. W 1822 r. Brzuze miało 18 domów i 123 mieszkańców. W XIX w. majątek brzuski należał kolejno do Romockich, Rutkowskich oraz Dziewanowskich. Ostatnim właścicielem był Edmund Szatkowski.

Obiekty krajoznawcze: We wsi zachował się podworski park krajobrazowy z drugiej połowy XIX w. oraz kamienna kapliczka przydrożna z żeliwnym krzyżem z 1901 r. w centrum wsi. Atrakcyjne turystycznie jest Jezioro Brzuskie (17 ha i gł. 8 m) z niezadrzewionymi brzegami.

H.M.